NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Oprava kanalizací sanačními vystýlkami

Certifikát sanačních vystýlek - náhled [jpg]

... je bezvýkopová technologie oprav potrubí. Pryskyřicí nasycená nosná tkanina vyztužená skelnými vlákny tvoří vystýlku, která je pod dohledem kamery umístěna na poškozené místo. Tlakem je přitisknuta na stěnu potrubí a následně vytvrzena. Lze ji aplikovat na všechny běžně používané konstrukční materiály. Látky použité pro upevnění vystýlky se vyznačují vysokou přilnavostí i ve vlhkém prostředí. Hotová sanační vystýlka zajistí těsnost proti vnikající balastní vodě, má dlouhou životnost a je odolná vůči tlakovému čištění. To vše za minimální redukce průměru potrubí. Testy prokázaly, že je vytvrzená vystýlka obvykle odolnější, než původní materiál. Na vaše přání použijeme materiály, které splňují specifické požadavky, nebo odolávají konkrétním chemikáliím.

Veškeré materiály a technologické postupy jsou certifikovány pro použití na území České republiky. Vysoká kvalita a dlouhá životnost vystýlky je zajištěna použitým špičkových materiálům, dodržování technologických postupů, pravidelnou kontrolou kvality a mnohaletou praxí našich odborníků. Proto můžeme poskytnout na námi aplikované sanační vystýlky záruku 60 měsíců.


Krátká sanační vystýlka

... je vhodná pro opravu příčné nebo drobné podélné praskliny, chybějícího střepu nebo části potrubí, netěsného, odsazeného nebo kořeny prorůstajícího spoje nebo zaslepení přípojky.

 • odstraňování lokálních závad v délce do 500 mm
 • kruhové profily od DN 150 mm až po DN 600 mm, aplikaci na jiné průměry je nutno konzultovat
 • finančně nenáročná oprava, kterou dokončíme asi za 1 hodinu
 • minimální omezení provozu potrubí i okolí revizní šachty
 • gravitační systémy je možné sanovat bez omezení provozu
 • možnost vrstvení vystýlek na sebe při rozsáhlejších poškozeních

Středně dlouhá sanační vystýlka

... je vhodná pro opravu dlouhých podélných a paprskovitých prasklin, chybějících střepů nebo částí potrubí nebo lokální koroze stěn. Po dobu sanace je nutné zhruba na 1 hodinu odstavit úsek z provozu, abychom ho mohli připravit k opravě. Přečerpávání je nutné zajistit pouze u potrubí s velkými průtoky.

 • odstraňování závad v délkách od 1000 mm do 3000 mm
 • kruhové profily od DN 150 mm až po DN 400 mm

Krátká sanační vystýlka do přípojky

... je vhodná pro opravu prasklin v oblasti napojení přípojky k potrubí. Řeší také netěsnosti, odsazení, korozi přípojky nebo neodborně provedené napojení. Opraví poškození stěn hlavního potrubí abrazivním materiálem přiváděným přípojkou, nebo těsné napojení přípojky na nové potrubí po provedení lineární bezvýkopové sanace. Způsob aplikace je obdobný jako u krátké sanační vystýlky, pro aplikaci je však použit speciální pryžový průtočný válec rozšířený o boční výsuvný vak.

 • bezešvá celistvá vystýlka
 • aplikována po celém obvodu v délce 450 mm v místě spoje, zasahuje cca 125 mm do přípojky v celém jejím obvodu
 • kruhové profily od DN 200 mm až po DN 500 mm
 • finančně nenáročná oprava, kterou dokončíme asi za 1 hodinu
 • minimální omezení provozu potrubí i okolí revizní šachty

Dlouhá sanační vystýlka

... je vhodná pro opravy rozsáhlých poškození potrubí, zkorodovaných nebo jinak poškozených stěn, chybějících částí potrubí a renovace celých úseků za účelem zlepšení jejich hydrodynamických a mechanických vlastností. Zvláště vhodná je technologie pro opravy potrubí se zaústěnými přípojkami. Technologie nevyžadující stavební úpravy vně potrubí. Je řešením pro trubní vedení umístěná v komunikacích, pod drážními tělesy, budovami a v jinak nepřístupných místech. Během aplikace je nezbytné odstavit úsek z provozu a provádět přečerpávání.

 • lineární (komplexní) sanace v délkách 6 až 120 m
 • běžné profily od DN 150 do DN 1200 mm
 • tloušťka stěny vystýlky je stanovována individuálně dle specifických podmínek a zatížení pro každou zakázku zvlášť
Loading the player ...