O firmě

V GVOŽDÍK S.R.O. se zaměřujeme na poskytování služeb v oblasti oprav, renovací a sanací trubních vedení s použitím bezvýkopových technologií. Je to inspekční kamera pro identifikaci závad, sanační vystýlky pro jejich opravy, tlakové čištění kanalizací a zkoušky těsnosti.

Dbáme na dodržování zásad bezpečnosti práce, ctíme životní prostředí a optimalizujeme technická řešení pro nejvyšší kvalitu služeb.

Společnost GVOŽDÍK S.R.O. vznikla 1. 1. 2008 a je pokračovatelem Sdružení podnikatelů Gvoždík T. & F. založeného v roce 2001 bratry Tomášem a Františkem.

Technické vybavení:

Naše technické vybavení a zkušenosti našich techniků nám umožňují řešit i zakázky velkého rozsahu a pokrýt veškeré práce s nimi spojené.

Máte-li problém s kanalizací, obraťte se na nás, jistě nalezneme optimální řešení.