NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Čištění kanalizace tlakem vody

Údržba potrubí pravidelným čištěním je základním předpokladem pro jeho dobré fungování a dlouhou životnost. Tlakovým čištěním odplavíme nečistoty a tím zabráníme působení usazených chemických a biogenních látek. Zvýšíme tak průtočnost potrubí a snížíme riziko nákladných oprav.

Pročištění potrubí je kromě prevence nezbytné provést zejména:

Operativní čištění

Komplexní čištění